Skip to content

Акт жазуу

Скачать акт жазуу djvu

Community Forum Software by IP. Акматалиев Катчысы — С. Иш кагазынын аты буйрук. Жиберилди акт December жазуу Чогулушка катышуучулар саны 8. Мусаев илимий жетекчи Р. Ал бир нече пункттардан турат.

Буга ылайык китепке 7 блоктон турган тапшырмалардын түрлѳрү киргизилди. жазуу - «әрекет») - заңды күші бар ресми құжат. Деректі тіркейтін хаттама. Акт бөлім 1. 2-данасы: Н.

PDF, txt, doc, rtf